Mô Tả Công Việc


  • Nhập dữ liệu công nợ phải trả, chi phí chính xác kịp thời;
  • Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ và thuế, đảm bảo hạch toán đúng đối tượng, đúng công trình;
  • Theo dõi, trình thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảo lãnh thanh toán đến hạn kịp thời
  • Làm hồ sơ và trình hồ sơ thanh toán cho kế toán trưởng hàng tuần;
  • Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, bảo mật hồ sơ, chứng từ thuộc phần hành phụ trách;
  • Cung cấp thông tin, số liệu cho các phòng ban liên quan khi có yêu cầu của cấp trên kịp thời, chính xác;
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng;

Yêu Cầu Công Việc


  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán;
  • Có kính nghiệp ít nhất 2 năm ở vị trí công nợ, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành xây dựng;

Mức Lương: 8 – 12 triệu

>> ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

>> Vị trí tuyển dụng:

>> Họ & Tên:

>> Địa chỉ liên lạc:

>> Email:

>> Điện thoại liên lạc:

>> Ngày sinh:

>> Giới tính: NamNữ

>> Mức lương mong muốn (triệu đồng):

>> CV:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *