Dự án: Nhà máy Thép Đại Dũng, quy mô 24,26 Ha

Địa điểm: KCN An Hạ, huyện Bình Chánh, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Xây dựng Đại Dũng

Năm thực hiện: 2017 – 2018

Hiện trạng: Đang thi công