Ngày 17/12/2018, Sở Xây Dựng cấp giấy chứng chỉ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG cho CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN với phạm vi xây dựng:

  1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết ấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước) công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.
  2. Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

Chứng chỉ có hiệu lực đến hết ngày 17/12/2028.