Sắp đến những ngày cuối năm và cận tết Nguyên Đán 2019, các Ban dự án đang gấp rút thi công các hạng mục và tiến hành niêm phong, đảm bảo sự an toàn cho dự án trong những ngày tết.

 

Hình ảnh tại công trình Nhà máy kéo sợi len lông cừu – Tp. Đà Lạt

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Định Tân sẽ nghỉ tết ngày 02/02/2019 đến 10/02/2019 nhằm ngày 28/12/2018 AL đến ngày 06/01/2019 AL.