Mô Tả Công Việc


 • Tham mưu cho BGĐ các phương pháp cải tiến liên tục tính hiệu lực của Hệ thống quản lý.
 • Xây dựng và vận hành các quá trình của các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các HTQL khác phù hợp với hoạt động của Công ty.
 • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi các hoạt động nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy trình, thủ tục đã ban hành.
 • Thiết lập các chính sách, mục tiêu của hệ thống quản lý. Lập kế hoạch, tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung và soát xét hệ thống tài liệu tại Công ty.
 • Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ hàng năm nhằm cải tiến hệ thống quản lý.
 • Thực hiện, kiểm tra việc tuân thủ trong công tác an ninh bảo vệ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, chương trình 5S, PCCC tại khu vực văn phòng làm việc.
 • Phối hợp với Ban An toàn – VSLĐ – PCCC tổ chức đo đạc các yếu tố có hại đến môi trường lao động, theo dõi tình hình bệnh tật, tai nạn lao động, đề xuất với Ban Giám đốc các biện pháp quản lý chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp và BGĐ

Yêu Cầu Công Việc


 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành kỹ thuật, Ưu tiên ngành Quản trị chất lượng / môi trường / an toàn.
 • Am hiểu về tiêu chuẩn ISO9001, 50001, 14001 và OHS18001.
 • Có khả năng đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý.
 • Từng tham gia đánh giá nội bộ nhiều lần, ít nhất 6 tháng 1 lần.
 • Cẩn trọng, chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Có tính quyết đoán trong công việc và có tính chịu trách nhiệm đối với công việc phụ trách.
 • Có tinh thần đồng đội, hòa đồng, làm việc theo nhóm.
 • Có khả năng làm việc độc lập.

Mức Lương: Thỏa Thuận

>> ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

Error: Contact form not found.