Mô Tả Công Việc


 • Lập kế hoạch Dự án: Trên cơ sơ hồ sơ, tài liệu, bản vẽ, phạm vi công việc, thời gian thực hiện dự án…tiến hành lập bảng tiến độ từ gian đoạn chuẩn bị hồ sơ đấu thầu (level 2) và tiến độ chi tiết level 3,4 sau khi ký HĐ. Từ kế hoạch tổng thể, lập kế hoạch cung cấp vật tư, nhân lực, thiết bị,…và thiết lập hệ thống kiểm soát tiến độ Dự án
 • Theo dõi và cập nhật tiến độ Dự án: theo dõi, cập nhật khối lượng, tiến độ, thực hiện giám sát thực tế công việc đang tiến hành tại các Dự án để cập nhật thông tin và tính toán tiến độ
 • Báo cáo tiến độ Dự án: Báo cáo định kỳ hàng ngày, tuần tiến độ, các khó khăn vướng mắc tại các công trường cho Ban chỉ huy Dự án và BGĐ
 • Thực hiện tổng hợp nhân lực, thực tế đang sử dụng cho Dự án, phân tích so sánh với kế hoạch nhân lực, thiết bị để tìm ra nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất các giải pháp khắc phục tương ứng
 • Xây dựng kế hoạch hồi phục tiến độ Dự án khi tiến độ Dự án bị chậm trễ so kế hoạch
 • Thực hiện các công việc khác do TB kế hoạch và BGĐ phân công

Yêu Cầu Công Việc


 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kỹ sư kế hoạch Dự án hoặc các chức danh quản lý Dự án khác
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về quản lý thi công trong lĩnh vực xây dựng
 • Chứng chỉ về quản lý kế hoạch Dự án, kỹ năng quản lý hoặc các chứng chỉ về quản lý kế hoạch Dự án khác.
 • Ưu tiên người đã có chuyên môn về làm kế hoạch Dự án hoặc chuyên môn về xây dựng các công trình công nghiệp.
 • Đại học hoặc trên đại học: Chuyên ngành kỹ thuật, quản lý kế hoạch, quản lý Dự án…
 • Vi tính văn phòng (Excel, word,…), các phần mềm quản lý kế hoạch Dự án (Primavera, Microsoft Project,..), phần mềm Autocad và các phần mềm phục vụ công tác thi công khác.
 • Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Primavera

Mức Lương: Thỏa Thuận

>> ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

Error: Contact form not found.