Chào mừng bạn đến với bài TEST IQ của công ty DTCons

Họ Và Tên
Vị Trí Ứng Tuyển
Số Điện Thoại
Email

Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi?

Trong 4 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với 3 loại còn lại?

Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.

8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?

Trời âm u, đất tù mù, có 3 người gù, chung một cây dù. Hỏi người nào ướt?

Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên của…

Điền hình còn thiếu vào chỗ trống.

Hình tiếp theo sẽ là hình nào?

Hình tiếp theo là hình nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published.