Mô Tả Công Việc


 • Xây dựng các nội quy, quy chế, các nguyên tắc để quản lý an toàn lao động – vệ sinh môi trường cho con người và máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn, quy định của nhà nước.
 • Xây dựng các kế hoạch, giáo trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Xây dựng các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công trường.
 • Xây dựng các chính sách khen thưởng và kỷ luật về ATLĐ cho từng vị trí tham gia lao động, vệ sinh lao động.
 • Lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng, công trình tạm, phương tiện – trang thiết bị làm việc cho công trường
 • Tổ chức các biện pháp kiểm soát an ninh – trật tự tại công trường
 • Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trường để có biện pháp khắc phục những tồn tại
 • Theo dõi, đánh giá công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại công trường và Công ty.
 • Thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận các chương trình an toàn và vệ sinh lao động, rút kinh nghiệm giữa các công trình với nhau, và cập nhật ý kiến để cải tiến.
 • Thảo luận các báo cáo về tình hình tai nạn và ốm đau nhằm đưa ra những biện pháp ngăn ngừa.
 • Phối hợp các cơ chức năng trong việc kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường.
 • Phối hợp các ý kiến của công nhân và các an toàn viên nhờ đó phòng ngừa một cách có hiệu quả những tai nạn có thể xảy ra và cải thiện tốt điều kiện làm việc trên công trường.

Yêu Cầu Công Việc


 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Bảo hộ lao động hoặc chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động liên quan. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trí Trưởng ban An toàn lao động.
 • Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
 • Khả năng tổng hợp, phân tích, xử lý tình huống tốt.

Mức Lương: Thỏa Thuận

>> ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

Error: Contact form not found.