Mô Tả Công Việc


 • Kiểm tra định kỳ việc thực hiện hồ sơ chất lượng công việc, cập nhật tình trạng, lưu trữ hồ sơ của các dự án và báo cáo kịp thời cho cấp trên.
 • Lên kế hoạch và đi kiểm tra chất lượng dự án (Audit dự án), theo dõi và báo cáo xử lý các công việc không phù hợp (NCR) của BCH.
 • Báo cáo định kỳ cho Giám đốc khối dự án về tình trạng tiến độ, chất lượng, thanh toán A-B và các vướng mắc của dự án.
 • Hỗ trợ công trình kết nối với các phòng ban tại công ty để giải quyết các vướng mắc dự án
 • Tham gia xây dựng quy trình và form mẫu bộ phận QA, QC và phòng Dự Án.

Yêu Cầu Công Việc


>> Tiêu chuẩn

 • Nắm vững các kiến thức chuyên môn, quy trình làm việc tại dự án, các tiêu chuẩn, nghị định nghiệm thu công trình của nhà nước ban hành, chuẩn bị các hồ sơ pháp lý và hồ sơ hoàn công dự án
 • Giao tiếp, đào tạo QA/QC công trình thực hiện hồ sơ hoàn công dự án
 • Kỹ năng điều phối và tương tác công việc tốt
 • Tiếng Anh giao tiếp

>> Quyền lợi

 • Mức thu nhập hấp dẫn: lương cạnh tranh, phụ cấp theo tính chất công việc;
 • Cơ chế khoán chi phí dự án, thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng hiệu quả dự án,…;
 • Chế độ bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe tổng quát, bảo hiểm Bảo Việt, du lịch,….;
 • Môi trường làm việc năng động, được tham gia đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển.

Mức Lương: Thỏa Thuận

>> ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

Error: Contact form not found.