Thư kêu gọi ủng hộ Trung tâm Nhân đạo Quê Hương – Tỉnh Bình Thuận

Thumbnail Thu keu goi ung ho

Thư kêu gọi ủng hộ Trung tâm Nhân đạo Quê Hương – Tỉnh Bình Thuận Kính gửi: Quý Đơn vị Đối tác và Khách hàng, Toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty DTCons. Trung tâm Nhân đạo Quê Hương có trụ sở chính số 1210 đường ĐT743A, khu phố Tân Long, Phường Tân Đông […]