Ngày khởi công: 26/12/2018
Chủ đầu tư: POWERCHINA ZHONGNAN ENGINEERING CORPORATION LIMITED
Gói thầu: Xây dựng nhà máy, TBA, ĐZ 110KV và lắp đặt thiết bị
Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận

Đến nay dự án đã gần hoàn thành và đi đến những giai đoạn cuối cùng. Dự kiến sẽ cung cấp một nguồn năng lượng sạch cho lưới điện quốc gia. Mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều dự án như Solar để DTC có thể đóng góp một phần cho đất nước.