Năm 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Định Tân (DTCons) được thành lập vào tháng 7 năm 2010, với tầm nhìn trở thành một trong những Tổng thầu Thiết kế và Thi công uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thi công dự án Nhà xưởng công nghiệp và điện mặt trời.

Giai đoạn 2011 – 2012

DTCons trở thành nhà thầu chính thi công nhiều dự án nhà xưởng trong nước như: Công trình nhà xưởng mẫu, Nhà máy in Viettel… DTCons bước đầu nhận được sự chú ý và xây dựng được uy tín với các Chủ đầu tư trong nước.

Giai đoạn 2013 – 2014

DTCons không ngừng nỗ lực và đã vượt kế hoạch kinh doanh ban đầu đề ra khi doanh thu trung bình đạt khoảng 100 tỷ đồng, tăng hơn 170% so với năm 2012.

Giai đoạn 2015 – 2017

Trải qua 5 năm phát triển, thương hiệu DTCons đã bước đầu xây dựng được niềm tin trong lòng nhiều Chủ đầu tư lớn trong nước thông qua hàng loạt các dự án lớn như: Nhà xưởng SunWoo, Nhà máy CADIVI, Nhà xưởng TBS Thoại Sơn, Nhà xưởng MDF DongWha (Giai đoạn 2)…

Giai đoạn 2018 – 2019

Với định hướng xây dựng và phát triển DTCons trở thành nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, chúng tôi đẩy mạnh đầu tư máy móc, trang thiết bị thi công hiện đại, sử dụng các phần mềm thiết kế và quản lý thi công nhằm tối ưu tiến độ và tiết kiệm chi phí cho Khách hàng, Chủ đầu tư. Doanh thu năm 2019 của công ty đạt hơn 1000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2020

DTCons tiến hành nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nhân sự cấp cao trong đội ngũ ban lãnh đạo, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý và đẩy mạnh thực hiện các chiến lược xây dựng thương hiệu trên thị trường. Đây được xem là một bước tiến vững chắc và mạnh mẽ góp phần hoàn thiện năng lực tổng thầu của DTCons.