Năm 2010

Thành lập / Established

Ngày 26/07/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Định Tân thành lập với tầm nhìn trở thành tổng thầu Thiết kế và Thi công hàng đầu Việt Nam.
DTCons was established with the vision to be become the top Design and Build general contractor in Vietnam.

Giai đoạn 2011 – 2012

Xây dựng / Build up

Trở thành nhà thầu chính thi công nhiều dự án nhà xưởng, DTCons bước đầu nhận được sự chú ý và xây dựng được uy tín với các Chủ đầu tư trong nước.
Becoming the main contractor to build many projects in factories. DTCons initially received attention and built a reputation with domestic investors.

Giai đoạn 2013 – 2014

Tiến bước / Forward

DTCons hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đề, doanh thu trung bình đạt khoảng 100 tỷ đồng, tăng hơn 170% so với năm 2012.
DTCons completed and exceeded the business plan, the average revenue reached about 100 billion vnd, an increase of 170% compared to 2012.

Giai đoạn 2015 – 2016

Tăng tốc / Speed up

Thương hiệu DTCons đã xây dựng được niềm tin với nhiều Chủ đầu tư, thi công các dự án với quy mô lớn.
DTCons brand has built trust with many investors, executing large-scale projects.

Giai đoạn 2017 – 2018

Phát triển / Development

DTCONS đẩy mạnh đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, sử dụng các phần mềm thiết kế và quản lý thi công nhằm tối ưu tiến độ và tiết kiệm chi phí cho Chủ đầu tư. Doanh thu năm 2019 đạt hơn 1.000 tỷ đồng.
DTCONS promotes investment in modern machinery and equipment, using design and construction management software to optimize progress and save costs for the Investor. Revenue in 2019 reached more than 1000 billion.

Giai đoạn 2019 – 2020

Nâng tầm / Elevate brand

Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nhân sự cấp cao, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý và đẩy mạnh thực hiện các chiến lược xây dựng thị trường.
Improving financial capacity, add senior personnel, continue to perfect the management apparatus and accelerate the implementation of market building strategies.

Giai đoạn 2021 – 2025

Khẳng định thương hiệu / Brand Affirmation

Năm 2021, DTCons tăng tốc, quyết liệt bức phá để trở thành một công ty uy tín trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và năng lượng tái tạo thuộc Top 50 Việt Nam đến năm 2025.
In 2021, DTCons accelerates and drastically breaks through to become a reputable company in the field of investment and construction of industrial, civil and renewable energy projects in the Top 50 in Vietnam by 2025.