Ngày 25/01/2018, tại dự án CAR PARKING, Cambodia do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Định Tân quản lý thi công dự án đã kết thúc mẻ đổ bê tông cất nóc cuối cùng cho khu Retail, hoàn thành tiến độ đúng kế hoạch.

Dự án có quy mô 28.000m2 sàn với tổng giá trị khoảng 2.300.000 USD do tập đoàn Hong Kong Land làm Chủ đầu tư là dự án nước ngoài đầu tiên của DTCons, được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ thi công.

Hình 1: Dự án CAR PARKING, Cambodia do DTCons thi công

Hình 2: Hoàn thiện công tác cuối cùng trước khi đổ bê tông

Hình 3: Đổ bê tông cất nóc khu Retail

Hình 4: Lãnh đạo Công ty chụp hình lưu niệm với BCH Công trình