Đây là dự án thứ hai nằm trong chuỗi dự án thi công hệ thống năm nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam do Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân (DTC) tự hào là nhà thầu đã thi công.

Tất cả năm nhà máy điện năng lương mặt trời, như: Văn Giáo 1 Solar Power Plant (50MWp), Văn Giáo 2 Solar Power Plant (50MWp) tại Tịnh Biên, An Giang; Phan Lâm Solar Power Plant (36,72MWp) tại Bắc Bình, Bình Thuận; Bình An Solar Power Plant (50MWp) tại tỉnh Bình Thuận; Sinenergy Solar Power Plant (50MWp) tại Ninh Thuận. Được Chủ đầu tư là Công ty năng lượng Thái Lan Super Energy Corporation (SUPER), tổng thầu là Công ty Công ty Powerchina Zhongnan Engineering Corporationn Limited tin tưởng giao cho nhà thầu thi công là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân (DTC).

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân (DTC) thi công tất cả các hạng mục chính trong tất cả các nhà máy điện năng lượng mặt trời trên, như: Thi công xây dựng Trạm biến áp 110KV và các hạng mục xây dựng phụ trợ; Thi công móng, lắp dựng khung giàn pin. Kéo rải, đấu nối cáp trên cánh đồng pin; Thi công lắp đặt thiết bị Nhất thứ trạm biến áp 110KV; Kéo rải cáp và đấu nối hệ thống cáp nhị thứ, cáp điều khiển; Thi công hệ thống cấp thoát nước; Thi công hệ thống PCCC; Thi công hệ thống HVAC; Đường dây 110KV nối lưới Quốc Gia.

Thời gian thi công của các công trình nhà máy điện năng lượng mặt trời trên rất ngắn, bình từ 3 đến 4 tháng phải hoàn thành, tùy theo từng công trình cụ thể và mốc thời gian tiến độ mà Chủ đầu tư và tổng thầu đề ra chung cho tất cả công trình là đến ngày 30/6/2019 sẽ đóng điện và hòa lưới điện quốc gia

Tuy nhiên, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân (DTC) đã hoàn thành công việc chất lượng tốt, đạt sớm hơn tiến độ đã đề ra ngày 30/6/2019 của Chủ đầu tư và đã bàn giao công trình, nhà máy điện mặt trời Phan Lâm hoàn thành đạt tiến độ 14/6/2019

Các Hạng Mục Thi Công Bao Gồm:

a. Thi công xây dựng TBA;
b. Lắp đặt thiết bị TBA
c. Thi công xây dựng là lắp đặt đường dây 110KV