Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN
Company name: DINHTAN CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION
Địa chỉ: 218 Đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 218 Street 34, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Điện thoại / Tel: 028-6254-9898;       028-6254-9555                        Fax: 028-6254-9933
Email: info@dinhtan.vn                     –           Webside: www.dinhtan.vn
MST / Company register number: 0 3 1 0 1 9 4 7 9 6
Vốn điều lệ / Charter capital: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng / Thirty Billions Dong)
Tên viết tắt / Trading short name: DTCons