Mô Tả Công Việc


>> Thực hiện các công tác hành chính của dự án

 • Soạn công văn, thư từ cần thiết theo yêu cầu của SM/PM
 • Chuyển các hồ sơ đi cần thiết sau khi SM/PM duyệt đến các bộ phận liên quan thực hiện
 • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các bên liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ
 • Tiếp nhận các hồ sơ đến từ các bên liên quan trình SM/PM kiểm tra, phê duyệt hoặc lưu trữ
 • Theo dõi chấm công kỹ sư tại dự án
 • Tiếp nhận, mua sắm VPP, công cụ dụng cụ cần thiết phục vụ dự án theo yêu cầu
 • Sắp xếp, bố trí lịch làm việc, tiếp khách của BĐH với các bên liên quan
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán, tạm ứng cho BĐH

>> Hỗ trợ BĐH trong công tác kế toán, hồ sơ giấy tờ hằng ngày

 • Theo dõi, cập nhật danh sách nhân sự tại công trình báo cáo SM/PM và chuyển thông tin cho phòng QLTC, ATLĐ và nhân sự phối hợp theo dõi
 • Hỗ trợ BĐH trong công tác kế toán, thanh toán, tạm ứng chi phí.
 • Hỗ trợ QC trong công tác hồ sơ, giấy tờ cần thiết

>> Công tác hành chính

 • Chuẩn bị phương tiện di chuyển, công tác cho BĐH dự án
 • Chuẩn bị, cấp phát, quản lý trang bị an toàn cho dự án

>> Đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc

Yêu Cầu Công Việc


>> Kiến thức chuyên môn

 • Cao đẳng trở lên các ngành kế toán, xây dựng, hành chính, ngoại ngữ…
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu dự án
 • Có thể soạn công văn giấy tờ bằng tiếng việt và ngoại ngữ khác theo yêu cầu dự án
 • Thành thạo trong công tác thư ký, hành chính

>> Kỹ năng công việc

 • Tổng hợp, sắp xếp: khá
 • Làm hồ sơ: khá
 • Có khả năng giao tiếp tốt

>> Kinh nghiệm tối thiểu

 • 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Mức Lương: 7 – 10 triệu

>> ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

Error: Contact form not found.