Ngày khời công: 15/08/2019
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình
Địa điểm: phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Hạng mục: Kết cấu thép và xây dựng hoàn thiện

Đây là dự án tiếp theo của nhà máy TBS. Với sự hợp tác lần này tin rằng các bên sẽ hoàn thành dự án đúng theo tiến độ mục tiêu đã đề ra