Hôm nay ngày 11/01/2019, Dinhtan Construction tham gia Lễ khởi công Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phan Lâm – tỉnh Ninh Thuận do công ty TNHH Nam Việt Phan Lâm làm chủ đầu tư.

Đây là một loại hình dự án đặc thù mà DTC đã và đang tham gia thi công không chỉ tại Ninh Thuận mà còn các tỉnh phía Nam và miền Trung.
Tuy nhiên, Ninh Thuận đang được xem là tỉnh có nhiều dự án Điện mặt trời (Solar) nhất ở Việt Nam, đang xuất hiện nhiều sự đầu tư với nguồn kinh phí “khủng”.