Dự án: Khu nhà xưởng mẫu IMG

Địa điểm: KCN Cầu Cảng, Long An

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần IMG Phước Đông

Năm thực hiện: 2017 – 2018