Ngày 17/02/2020, tại Thiền Viện Toàn Giác, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai đã diễn ra “LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ NI TRẠM TỊCH”

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN với mong muốn được đóng góp một phần công đức vào xây dựng Nhà Ni – nơi gửi gấm tâm linh, cầu mong an lành cho chúng ta hiện tại và con cháu các thế hệ sau này.

Công trình hoàn thành sẽ là dấu ấn nghi nhận công lao đóng góp của thế hệ hôm nay, giúp con cháu mai sau biết hướng về tâm linh nguồn cội.