Lễ khởi công Dự án Kho trung chuyển hàng hóa Giao hàng nhanh.
Địa chỉ: Lô A9- KCN Hà Nội- Đài Tư, Quận Long Biên, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published.