Ngày 25/03/2019, Đại diện công ty CP Hưng Hải Thịnh và công ty CP Đầu tư Xây dựng Định Tân đã tham gia lễ cúng tạ thổ dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch.
Dự án quy mô lớn được thi công từ năm 2017 tại Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau khi vận hành sẽ đạt công suất 900.000 lốp/năm.
Hiện nay, nhà máy đang bước vào giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị và gấp rút chuẩn bị sẵn sàng đưa vào hoạt động.