Địa chỉ: Ấp 7, Xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;
Chủ đầu tư: Liên doanh giữa Công ty CP Đầu tư xây dựng Định Tân và các công ty:
1. Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Đồng Phú;
2. Công ty TNHH Phát triển Năng Lượng Xanh Hồng Phú;
3. Công ty TNHH Phát triển Năng lượng xanh Đồng Phú.
Tổng thầu thiết kế thi công xây dựng: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Định Tân;
Quy mô: công suất 3MWp, diện tích 2.7ha.

Dự án với hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 3MWp, kết hợp trang trại nông nghiệp công nghệ cao do Công ty Định Tân liên doanh cùng với các đơn vị chủ đầu tư khác, đồng thời thiết kế và thi công.
Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, phát triển nguồn năng lượng xanh sạch của huyện Chơn Thành nói riêng và của tỉnh Bình Phước nói chung.