Dự án: Nhà Máy Dệt KANG NA Giai Đoạn 3 (2017-2018)

Địa điểm: KCN Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Hiện trạng: Giai đoạn 3