Dự án: Nhà máy Gỗ MDF VRG DONGWHA – Giai đoạn 2. DTXD: 40.000 m2

Địa điểm: KCM Minh Hưng III, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Năm thực hiện: 2016 – 2017

Hiện trạng: Đã hoàn thành