Dự án: Nhà xe khu văn phòng cổng B Cảng Cát Lái

Địa điểm: Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

Chủ đầu tư: TCT Tân Cảng Sài Gòn

Năm thực hiện: 2018