Dự án: Nhà xưởng Ô tô Quyền

Địa điểm: Huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản Xuất—Thương Mại—Dịch vụ Ô tô Quyền

Năm thực hiện: 2017

Hiện trạng: Đã hoàn thành