Happy Father’s day (19/06)

Thumbnail-Father's day

HAPPY FATHER’S DAY – 19/06/2022 Nếu hỏi tất cả người Cha trên thế giới rằng ngày tuyệt vời nhất là ngày nào thì chắc hẳn tất cả đều đồng ý rằng đó chính là ngày những đứa con của họ ra đời. Ngày 19/06 hằng năm là thời điểm hoàn hảo để mọi người tri […]