Nhằm mục đích:

  • Tạo cơ hội nâng cao tình gắn kết CBNV trong công ty;
  • Tổ chức trong dịp lễ để CBNV có được một kỳ nghỉ ý nghĩa cùng gia đình, đồng nghiệp;
  • Kết hợp chuyến đi từ thiện, chia sẻ sự khó khăn của địa phương và góp phần công ích xã hội.

Công ty DTC tổ chức Tour du lịch DTC 2019 như sau:

  • Thời gian: từ 04h30 ngày 28/04/2019 đến 17h30 ngày 30/04/2019.
  • Địa điểm: TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
  • Đối tượng: Toàn thể CBNV công ty và gia đình.

Cụ thể chi tiết kế hoạch về chương trình và chính sách du lịch sẽ được email đến từng CBNV.

Chi tiết tour xem tại: http://bit.ly/2HR7fbj

Để Ban tổ chức nắm được số lượng và chuẩn bị tốt các dịch vụ, anh chị hãy xác nhận đăng ký tham gia và đăng ký danh sách gia đình theo đường link sau: https://bitly.vn/13cj