Dự án: TTTM và Nhà xe Car Parking Cambodia. Quy mô 28.000 m2

Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia

Chủ đầu tư: HongKong Land

Năm thực hiện: 2017 – 2018