Mô Tả Công Việc


– Quản lý kiểm soát quá trình lập ngân sách, quản lý chi phí xây dựng, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng thi công cho công tác kết cấu và hoàn thiện của các dự án thực hiện bời nhóm dự toán. Phân công, quản lý, phát triển năng lực và nguồn lực cho nhóm dự toán.


>> Nhiệm vụ 1: Quản lý hoạt động của nhóm dự toán

 • Lập kế hoạch, lập quy trình, lập biểu mẫu, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
 • Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện.
 • Phân công và kiểm soát chất lượng công việc, kiểm soát tiến độ đối nhân viên cấp dưới hoặc đơn vị tư vấn khối lượng.

>> Nhiệm vụ 2: Kiểm soát chi phí xây dựng của các dự án thuộc nhóm dự toán

 • Kiểm soát chi phí xây dựng công trình bao gồm công tác khái toán, dòng tiền.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan để kiểm soát thiết kế và giá thành xây dựng trong ngân sách.
 • Tìm kiếm Nhà Thầu thi công xây dựng.

>> Nhiệm vụ 3: Kiểm soát quá trình đấu thầu của các dự án thuộc nhóm dự toán

 • Thiết lập phân chia các gói thầu cho dự án, quản lý tiến độ công việc của nhóm dự toán phù hợp tiến độ chung toàn dự án.
 • Kiểm soát lập hồ sơ dự thầu, đánh giá thầu cho các gói thầu thi công.
 • Kiểm soát và thương thảo đàm phán giá và hợp đồng cho các gói thầu thi công.
 • Kiểm soát soạn thảo hợp đồng cho các gói thầu thi công.
 • Kiểm soát lập BOQ khối lượng cho các gói cung cấp vật tư.

>> Nhiệm vụ 4: Quản lý hợp đồng thi công xây dựng của các dự án thuộc nhóm dự toán

 • Kiểm soát đánh giá, phát hành chứng chỉ thanh toán, chứng chỉ phát sinh, thanh quyết toán cho các hợp đồng thi công.

Yêu Cầu Công Việc


>> Kiến thức chuyên môn

 • Đại học trở lên các ngành kinh tế xây dựng, xây dựng …
 • Có thể soạn công văn giấy tờ bằng tiếng việt và ngoại ngữ khác theo yêu cầu dự án
  Kỹ năng công việc
 • Tổng hợp, sắp xếp: khá
 • Làm hồ sơ: khá
 • Có khả năng giao tiếp tốt

>> Kinh nghiệm tối thiểu

 • 05 năm kinh nghiệm

Mức Lương: Thỏa Thuận

>> ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

Error: Contact form not found.