Dự án: Nhà máy Da Thuộc TAIYU

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Diện tích xây dựng: 44.000 m2

Năm thực hiện: 2015-2016 – Hiện trạng: Đã hoàn thành