Nhà Máy Da Thuộc TAIYU

Dự án: Nhà máy Da Thuộc TAIYU Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Diện tích xây dựng: 44.000 m2 Năm thực hiện: 2015-2016 – Hiện trạng: Đã hoàn thành

Nhà Máy In VINA SUNWOO

  Dự án: Nhà máy In VINA SUNWOO—DTXD: 33.000 m2 Địa điểm: KCN Lộc An Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Năm thực hiện: 2015 Hiện trạng: Đã hoàn thành

Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón NPK Bình Điền – Ninh Bình

Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền—Ninh Bình Địa điểm: KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Năm thực hiện: 2015 Hiện trạng: Đã hoàn thành