Dự án: Nhà máy Giấy An Bình – Diện tích xây dựng: 10.000 m2

Địa điểm: KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện: 2016 – Hiện trạng: Đã hoàn thành