Dự án: Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền—Ninh Bình
Địa điểm: KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Năm thực hiện: 2015
Hiện trạng: Đã hoàn thành