Dự án: Nhà máy Sơn Á Đông

Địa điểm: Cụm Công nghiệm Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Năm thực hiện: 2016 – Hiện trạng: Đã hoàn thành