Dự án: Nhà máy In VINA SUNWOO—DTXD: 33.000 m2
Địa điểm: KCN Lộc An Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Năm thực hiện: 2015
Hiện trạng: Đã hoàn thành