DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN | Đóng góp quỹ tu sửa Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại Bình Thuận

Thumbnail-Thư cảm ơn Mạnh thường quân đóng góp quỹ tu sửa Trung tâm Nhân đạo Quê Hương Bình Thuận

Danh Sách MẠNH THƯỜNG QUÂN | Đóng góp quỹ tu sửa Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại Bình Thuận Kính gửi: Quý Mạnh thường quân, Quý Anh/Chị quan tâm, Từ ngày 23/05/2022 – 10/06/2022, DTCons vận động đóng góp Quỹ tu sửa Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại Tỉnh Bình Thuận, được sự […]