Ngày 17/02/2020, tại Thiền Viện Toàn Giác, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai đã diễn ra “LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ THIỀN – THIỀN VIỆN TOÀN GIÁC”

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN với mong muốn được đóng góp một phần công đức vào xây dựng Nhà Thiền – nơi gửi gấm tâm linh, cầu mong an lành cho chúng ta hiện tại và con cháu các thế hệ sau này.

Công ty đã thực hiện xong công tác thiết kế hạng mục Nhà Thiền – Thiền Viện Toàn Giác và tiến hành thực hiện các bước tiếp theo, hoàn thành công trình như kế hoạch đã đề ra.

Công trình hoàn thành sẽ là dấu ấn nghi nhận công lao đóng góp của thế hệ hôm nay, giúp con cháu mai sau biết hướng về tâm linh nguồn cội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *